สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Open Map


เวลาเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 18.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์
0-2218-2929, 0-2218-2918 (งานบริการห้องสมุด)
0-2218-2903 (ฝ่ายบริหาร)

โทรสาร
0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail
webmaster@car.chula.ac.th

ติดต่อทีมงานจัดทำ

ขณะนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ website โครงการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย หากท่านมีข้อแนะนำให้แก้ไขหรือข้อมูลใดที่จะเป็นประโยชน์ เช่น รูปภาพเก่า, สิ่งของ, เอกสาร โปรดติดต่อมาที่ทีมทำงานของเราได้

ขอขอบคุณจากคณะทำงาน


You have some form errors. Please check below.